Den logiskt näringsrika maten

När jag är ute i odlingen vandrar tankarna ofta fritt. Omedvetet, men kanske inte helt oväntat, dras de av naturens under. Många frågor uppstår, vissa lyckas stanna kvar länge nog att jag hinner leta svar, men många försvinner igen för att dyka upp något annat tillfälle i det gröna. Och ibland, efter många repetitioner, upptäcker jag svaret rakt framför näsan. Aha-stunder, där svaret är så logiskt, enkelt, ursmart och naturligt. 

Just näring är en intressant fråga på så många plan. Var kommer vår näring ifrån? Kan vi påverka vår mats näringsinnehåll, på ett positivt eller negativt sätt genom olika odlingsmetoder? 

Producenter & konsumenter

Växtvärlden är jordens producenter. Det är bara växter som har förmågan att tillverka mat med hjälp av solens energi. Resten av oss, från bakterier till elefanter, är alla konsumenter. Vi är helt beroende av maten från växtvärlden. Du är vad du äter sägs det ofta, och det ligger mycket i det. Äter vi växter som själva har näringsbrist, får vi också det. Äter vi kött från djur som ätit växter med näringsbrist, får vi också det. Det är rätt logiskt. 

Även mikrolivet i jorden är beroende av mat från växtvärlden. Men i en fungerande jord pågår det en ständig byteshandel mellan växter och mikrober, där mikroberna matas av växterna och i sin tur ger växterna tillgång till näringsämnen och mycket annat. För näringen finns redan i jorden i överflöd, men är sällan tillgänglig för växterna utan mikrolivets hjälp. 

Fler frågor än svar

Att odla med jorden är mest en fråga om frågor. Att hela tiden undra varför, söka svar och acceptera att ett svar kommer leda till tio frågor till och att vissa svar aldrig kommer i vår egen livstid. Men det finns många sätt att hitta samarbeten med naturen som gör att vi kan odla bra mat här och nu. 

Näring & smak går hand i hand

Det finns enkla och komplicerade sätt att mäta näring i grönsaker. Men egentligen har de flesta av oss allt vi behöver för att bedöma detta, nämligen våra smaklökar och luktsinne. Visst kan vi behöva kalibrera dem om vi aldrig smakat en tomat eller en morot som odlats i en fullt levande jord. Men därutöver är vi naturligt synkade. Tänk vilket fantastiskt system vi är en del av!